ศาลจังหวัดชัยบาดาล
Chaibadan Provincial Court

            

           

     

 

ความรู้เกี่ยวกับผู้กำกับดูแล

แนวทางปล่อยชั่วคราว

รวมห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์

News
ศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ ศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ตามโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลจังหวัดชัยบาดาล จัดโครงการ “อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในศาลจังหวัดชัยบาดาล” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดชัยบาดาล จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ศาลจังหวัดชัยบาดาล” ศาลจังหวัดชัยบาดาล เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณสมจิตร พัทธสีมา
รวมน้องไกล่เกลี่ย64

ยื่นจัดการมรดก64

วิสัยทัศน์64

e-cms64

มหกรรมแก้หนี้64

ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์64

ยื่นคำร้องCIOS64

นโยบายประธาน64-65

kk_Pre Medation

140763

230663คำร้องใบเดียว

160663

ไกล่เกลี่ยออนไลน์

sp1

no teang63

ประกันตัว

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

แบนเนอร์E-learning

ระบบจองคิวConference

ปฏิทินจอง conference

efiling v3

CardID

AWIS

230163p'joy

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image